Spring naar inhoud

Wormen: wat zijn dat precies?

Bij het begrip wormen denkt u wellicht direct aan de kronkelende, lange dunne diertjes welke zich nestelen in de aarde en tussen de stoeptegels. Maar wormen zijn er in verschillende vormen en maten en tevens kunnen zij zich vestigen in het menselijk lichaam. Er bestaan nogal wat verschillende soorten wormen, ook wel helminthen genoemd, die via drank, voedsel of bijvoorbeeld bevuilde handen het lichaam kunnen betreden en de mens hiermee kunnen besmetten. Dit kan leiden tot een ziektetoestand met de nodige klachten en gevolgen van dien. Deze beestjes worden ook wel helminthen genoemd en kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Deze groepen zijn de 'rondwormen' (nematoden) en de 'platwormen', waarbij de laatste weer kan voorkomen in drie soorten: de lintwormen, de bladvormige zuigwormen of de botten. Deze en andere vormen kunnen bij de mens uitgroeien tot grotere wormen, welke eitjes kunnen produceren. Hierdoor kan het probleem groter worden. Het is daarom altijd aan te raden dat u zich goed laat informeren wanneer u wormen vermoedt bij uzelf of uw kind, hetgeen kan middels deze website. Schakel bij twijfel altijd een huisarts in: hij of zij kan u meer vertellen over de situatie en een behandelmethode opstellen.

Welke soorten wormen kunnen ontstaan binnen het menselijk lichaam?

Er zijn een heleboel verschillende soorten wormen, welke kunnen voorkomen en zich voort kunnen planten binnen het menselijk lichaam. Echter, er zijn slechts een aantal 'bekende' vormen, welke dan ook het meest wormenvoorkomen. Dit is de aarsmade, de spoelworm, de lintworm en de mijnworm. De aarsmade is een paraciet en een één tot twee centimeter lange worm. Deze beestjes leven in de dikke darm, waarna ze rondom het gebied van de aars eitjes kunnen leggen. De aarsmade is vervelende aandoening en komt vaak bij kinderen voor, vanwege onhygiëne en besmetting door verspreiding. Wilt u meer weten over de aarsmade, kijk dan hier.
De spoelworm is één van de meest voorkomende wormen bij mensen. De spoelworm kan vrij groot worden, maar zij leveren daarentegen doorgaans geen ernstige (darm)klachten op. Na één tot twee jaar sterft de spoelworm veelal vanzelf en wordt deze door het lichaam afgevoerd via de stoelgang. Wanneer er besmetting ontstaat met meerdere wormen, kunnen er echter wel complicaties ontstaan.
Een mijnworm kan worden opgelopen in gebieden als de tropen en de subtropen. De mijnworm leeft namelijk vooral in vochtige en warme streken. Een worm als deze levert over het algemeen geen (ernstige) klachten op en verdwijnt vanzelf weer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wormen en het ontstaan ervan, of bent u op zoek naar mogelijke behandelmethodes om deze te laten verdwijnen? Heeft uw kind, u zelf of uw kat of hond te maken met wormen? Informatie over dit en meer vindt u op deze website. Wij hopen u voldoende te kunnen informeren. Zo niet of bij twijfel: schakel altijd een huisarts in, hij of zij kan u meer vertellen.